Tôi có 2 quỹ, muốn chuyển từ quỹ A sang quỹ B thì làm thế nào ?


Thao tác : Tạo 1 phiếu chi ở quỹ A và tạo 1 phiếu thu ở quỹ B khi chuyển quỹ từ quỹ A sang quỹ B
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận