Tôi có 1 kịch bản automation, chạy được 1 khoảng thời gian dài rồi dừng lại sau đó chỉnh sửa lại kịch bản và kích hoạt lại thì những khách hàng cũ trong kịch bản automation đó có chạy theo kịch bản mới hay không?


Ví dụ: 

Automation thiết lập tháng 6 năm trước, 6 tháng sau(từ lúc kích hoạt đến 6 tháng sau là có 1 lượng khách hàng đang chạy automation rồi) khách hàng muốn thay đổi thời gian trong kịch bản automation đó, dừng automation 1,2 ngày, sau đó kích hoạt lại automation thì những khách hàng 6 tháng trước có tiếp tục chạy automation tiếp không , hay là chỉ những khách hàng mới mới chạy thôi ?

Trả lời:

Khi ngừng automation đã thiết lập tháng 6 năm trước ( đã có 1 lượng khách hàng nhất định) , sau đó cho chạy lại kịch bản automation đó thì những khách hàng cũ vẫn sẽ chạy kịch bản automation cũ trước đó, còn những khách hàng mới được thêm vào sẽ chạy automation đó nhưng là theo kịch bản mới. 

 

 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận