Tôi bán hàng trong tháng 11 nhưng tháng 12 tôi mới nhập đơn hàng của tháng 11. Vậy thì làm sao để tháng 12 tôi nhập đơn hàng của tháng 11 được?


Để nhập đơn hàng bán bạn vào: Bán Hàng > Thêm mới: Trong màn hình thêm mới đơn hàng sẽ có mục "Ngày đặt hàng" bạn click vào ô trống này để chỉnh sửa thời gian nhé

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận