Tính năng " ghi đè dữ liệu nếu trùng mã " khi upload khách hàng trên getfly có nghĩa là gì?


Tính năng " Ghi đè dữ liệu nếu trùng mã" có nghĩa là khi up load KH trùng với mã KH đã có trên hệ thống. Hệ thống cho phép ghi đè dữ liệu thông tin mới của KH thay thế những thông tin cũ của KH đó.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận