Tìm kiếm khách hàng theo thời gian tạo cơ hội?


Để tìm kiếm khách hàng theo thời gian tạo cơ hội, anh/chị thao tác theo các bước sau:

- Anh/chị click vào phần tìm kiếm nâng cao (hình tam giác ngược cạnh chữ tìm kiếm)


Click vào chữ TÌM KIẾM NÂNG CAO để hiển thị trường tìm kiếm THỜI GIAN TẠO CƠ HỘI


Sau đó anh/chị nhập điều kiện thời gian tìm kiếm mong muốn và ấn TÌM KIẾM.

CHÚC ANH/CHỊ THAO TÁC THÀNH CÔNG!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận