Tìm kiếm khách hàng mua hàng lần đầu trong một khoảng thời gian


Để tìm kiếm các khách hàng mua hàng lần đầu của bên mình, anh/chị có thể thao tác như sau:

1) Ở màn hình khách hàng (F2), anh/chị chọn hiển thị dữ liệu trường SỐ ĐƠN HÀNG => sau đó ấn áp dụng2) Tiếp đến anh/chị vào phần tìm kiếm nâng cao, để lọc tìm kiếm các khách hàng đã mua hàng ( phát sinh đơn hàng) theo khoảng thòi gian mong muốnHệ thống sẽ tìm kiếm được tất cả các khách hàng đã mua hàng trong khoảng thời gian đó ( các khách hàng đã mua hàng từ 01/01/2019 đến 31/03/2019)3) Anh/chị theo dõi trường thông tin SỐ ĐƠN HÀNG ( hiển thị tổng số đơn hàng khách hàng đã mua), khách hàng có số đơn hàng là 01 là những khách hàng mua hàng lần đầu trong một khoảng thời gian tìm kiếm ( từ 01/01/2019 đến 31/03/2019)

CHÚC ANH /CHỊ THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận