Tiến độ hoàn thành công việc cha được tính như nào?


Câu hỏi: Tôi có 1 công việc cha, trong công việc cha có 5 công việc con, vậy tỷ lệ phần trăm của công việc cha sẽ được tính thế nào?


Trả lời: Hệ thống sẽ tính tỷ lệ hoàn thành của công việc cha theo công thức sau:

- Tiến độ hoàn thành công việc cha = tổng % tiến độ hoàn thành công việc con / tổng số công việc con.

Nếu công việc con có công viêc con nhỏ hơn nữa sẽ được tính như sau:

-  tổng % tiến độ hoàn thành công việc con nhỏ/ tổng số công việc con nhỏ = tiến độ hoàn thành công việc con

*Lưu ý: hệ thống vẫn tính cả những công việc đã hủy

Cám ơn anh chị đã quan tâm!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận