Tích hợp tổng đài VHT kiểu mới


Để tích hợp tổng đài VHT kiểu mới ( tổng đài VHT API mới) vào hệ thống Getfly anh/ chị vui lòng  thao tác như sau

1. Tạo Ticket hỗ trợ yêu cầu Getfly mở cấu hình tổng đài VHT trên hệ thống cho anh/chị

Hướng dẫn tạo Ticket anh chị tham khảo bài viết này: https://wiki.getfly.vn/tao-ticket-ho-tro-o-dau-658.html

Sau  khi Getfly mở cấu hình tổng đài VHT xong anh/chị thao tác tiếp ở bước 2

2. Truy cập vào URL https://acd.vht.com.vn để lấy các thông tin


Đăng nhập theo tài khoản VHT cung cấp 

Bước tiếp lấy thông tin API_KEY & API_SECRET:


Cấu hình các thông tin vào hệ thống của Getfly: 

API_KEY: xxxxxxxxx 

API_SECRET: xxxxxxxx 

Đường dẫn lấy lịch sử cuộc gọi : https://acd-api.vht.com.vn/rest/cdrs

Đường dẫn đăng ký máy nhánh : https://acd-api.vht.com.vn/rest/softphones/login

Chú ý: Ko cần truy cập được 2 URL này


3. Lấy thông tin máy nhánh để tích hợp 

- Chọn cấu hình tổng đài


- Chọn cấu hình tổng đài


- Chọn máy nhánh cần lấy thông tin- Thông tin của 1 máy nhánh


4. Cấu hình thông tin của máy nhánh tương ứng tài khoản trong hệ thống Getfly: 


5. Sau khi copy đầy đủ thông tin tương ứng ấn cập nhật thông tin tài khoản trên Getfly 


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận