Tích hợp tổng đài vCS (123CS)


I. Phần cấu hình trên hệ thống tổng đài vCS (123CS)

1. Đăng nhập hệ thống của bên tổng đài vCS (123CS) rồi chọn quản trị.


2. Chọn tích hợp ThirdParty


3. Bật tích xanh như hình


4. Điền các thông tin yêu cầu & lấy các thông tin cần điền vào hệ thống Getfly Crm:

URL bên Getfly cung cấp sẽ có cấu trúc: https://xxx.getflycrm.com/api/callcenter/vcs_init

thay xxx bằng domain của KH.


5. Ấn Lưu là xong


II. Phần cấu hình trên hệ thống Getfly CRM

Các thông tin cấu hình trên hệ thống Getfly CRM:

URL lấy logs: https://api.123cs.vn/v1/log_call/search

URL click to call: https://api.123cs.vn/v1/click_to_call

3 thông tin: Teant_ID, Secret Key, Code sẽ lấy trên phần tích hợp của tổng đài vCS (123CS)Bổ sung tùy chọn sẽ gửi Click To Call lên App vCS hoặc Softphone & IP Phone


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận