Tích hợp tổng đài 3C (mobifone)


1. Báo lại bộ phần kỹ thuật để mở module call 3C (mobifone)

2. Xin thông tin bên tổng đài

- Domain: xxx

- Access_key: xxx

- IP phone: xxx

Đường dẫn lấy lịch sử cuộc gọi: https://3c-api1.mobifone.vn/[domain]/api/v1/calls

Chú ý: Domain, Access_key, Ip phone xin thông tin từ tổng đài cung cấp


điền đủ thông tin cấu hình xong ấn cập nhật. F5 để load lại trang nếu như hình là cấu hình thành công


Nếu thấy chữ đăng ký thành công là OK


Good luck!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận