TÍCH HỢP SMS BRANDNAME VIETTEL VÀO GETFLY


1. Nhờ Kỹ thuật Viettel add Ip của khách hàng vào hệ thống của Viettel:
Getfly sẽ cung cấp Ip , và gửi Ip  này cho khách hàng nhờ khách hàng chủ động liên hệ với bên Viettel add Ip vào. 
Sau khi add Ip xong báo lại phía GetFly để tiến hành tích hợp
2. Các thông tin cần cung cấp cho Getfly tích  hợp SMS Brandname Viettel:
  - Tên Brandname
 - Tên đăng nhập tài khoản Brandname:
- Mật khẩu đăng nhập tài khoản Brandname
- CP CODE ( thông tin này phía khách hàng phải liên hệ Viettel nhờ Viettel công cấp)
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận