Tích hợp giao hàng nhanh

Tích hợp hệ thống

1056 lượt xem

18/04/2018

1: Lấy Token để kết nối API theo hướng dẫn trong link:

https://api.ghn.vn/home/blogs/detail?id=4

2. Sử dụng tài khoản vừa tạo để đăng nhập vào trang : https://5sao.ghn.vn/Home/Login?ReturnUrl=%2f

3. Tạo danh sách cửa hàng:

- Click “Thông tin”  để thiết lập cửa hàng


-          - Tạo danh sách cửa hàng + chọn địa chỉ chính:4. Trên hệ thống Getfly:

- Nhập token đã lấy từ bước 1

- Vào hệ thống Getfly -> chọn cài đặt -> tích hợp -> đối tác vận chuyển -> tab giaohangnhanh.vn

 

5: Khi kết nối thành công => Chọn kho áp dụng cho mỗi cửa hàng => Lưu thiết lập0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Minh Trang

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan