Thứ tự sắp xếp công việc ở chi tiết của dự án


Hiện tại thứ tự sắp xếp các công việc ở trong chi tiết dự án đang được sắp xếp theo thứ tự:

- Nếu công việc có notify chưa đọc: công việc nào có nhiều notify hơn sẽ được ưu tiên sắp xếp trước- Nếu công việc nếu không có notify: thứ tự sắp xếp công việc sẽ  theo thứ tự ID công việc từ lớn đến nhỏ


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận