Thư nội bộ ở trong Module Cá nhân dùng để làm gì?


Phần chat trong Getfly hiện này chỉ có thể chat 1-1 từng cá nhân riêng rẽ. Vì vậy nếu anh/chị muốn chat nhóm thì tạo 1 Thư nội bộ để nhiều người có thể chat cùng 1 lúc.


Hiện tại, khi thêm thư nội bộ, anh/chị có 2 lựa chọn là Cá nhân (Thêm từng người của từng phòng ban khác nhau)


Và thêm nhiều Phòng ban (Tất cả mọi người trong phòng ban đó đều sẽ được tham gia)


Để thao tác được ở mục này, anh/chị cần được phân quyền Quản lý inbox thì mới thêm mới, sửa ở thư nội bộ được


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận