Download thống kê Affiliate


Bạn muốn Download thống kê Affiliate trước tiên bạn vào >KPI> thống kê Affiliate> sau đó bạn chọn các điều kiện lọc , có thể chọn lọc theo nhóm khách hàng hoặc tên khách hàng ,người phụ trách > sau đó ấn áp dụng 

Sau đó sẽ ra bảng bạn có thể chọn thời gian cần thống kê, sẽ hiện ra bảng thống kê và có nút "Tải xuống" kích vào đó bạn có thể down được bảng thống kê Affiliate. Chúc bạn thành công!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận