Thông tin giới tính khách hàng nên lưu như thế nào?


Đối với trường hợp khách hàng là cá nhân , sẽ dễ hàng hơn trong việc lưu thông tin giới tính khách hàng.


Còn đối với trường hợp khách hàng là công ty /doanh nghiệp, sẽ có rất nhiều thông tin liên hệ và nhiều giới tính.

Anh/chị nên để giới tính khách hàng trùng với giới tính của liên hệ chính khách hàng để tiện cho việc gửi email/sms vì hệ thống sẽ gửi cho thông tin của liên hệ chính.Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận