Thời gian đăng ký cơ hội trong chiến dịch nghĩa là sao ?


Trong giao diện tạo chiến dịch sẽ có thời gian đăng ký cơ hội . Phần đó có nghĩa là : Sau 1 khoảng thời gian được cho thì nhân viên mới được quyền đăng ký cơ hội đó.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận