Thiết lập phân quyền "Khách hàng của phòng ban trực thuộc" có tác dụng gì?


Khi thiết lập phân quyền trên hệ thống Getfly CRM, các anh/chị thấy có xuất hiện quyền "Khách hàng của phòng ban trực thuộc" và chưa hiểu rõ khi tích quyền trong phần này sẽ có những hệ quả như nào?

Trong bài viết này, em sẽ mô tả rõ về chức năng quyền này trên hệ thống Getfly CRM.Với việc tích quyền trong chức năng "Khách hàng của phòng ban trực thuộc", anh/chị đã trao cho người dùng hoặc nhóm người dùng có quyền truy cập, sửa, xóa Khách hàng ở các phòng ban bao gồm: phòng ban mà họ đang làm việc và các phòng ban con trực thuộc của phòng ban họ đang làm việc. 

Ví dụ: Nhân Viên A ở vị trí "Nhân Viên" trong phòng ban "Kinh Doanh" theo sơ đồ phòng ban dưới đây:Sơ đồ phòng ban


Setup vị trí trong phòng ban "Ban Giám Đốc"


Khi nhân viên A được setup tích phân quyền "Khách hàng của phòng ban trực thuộc", nhân viên A sẽ có quyền truy cập, sửa, xóa tất cả khách hàng trong phòng ban "Kinh doanh", "Team KD1" và "Team KD2".

Cảm ơn anh/chị đã theo dõi bài viết.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận