Thiết lập KPI cho nhân viên kinh doanh

Đào tạo mindset

1735 lượt xem

29/12/2017

1. Các chỉ số nên có của nhân viên kinh doanh

 1.1 Doanh số (Tổng giá trị đơn hàng mà nhân viên đã tạo trong kỳ) - Thường chiếm tỷ trọng 60% tổng số điểm

 1.2 Số khách hàng mới (Tính bằng số khách hàng mới được tạo trong kỳ) Thường chiếm 10%

 1.3 Số khách hàng được chăm sóc (Tính bằng số khách hàng có công việc được hoàn thành) Thường chiếm 10%

 1.4 Số cuộc gọi cho khách hàng (Tính bằng số cuộc gọi thành công cho khách hàng trong kỳ) thường chiếm 5%

 1.5 Chỉ số phụ do trưởng nhóm tự đánh giá - Thường chiếm 15%

2. Phương pháp tạo KPI trên GetFly

2.1 Truy cập KPI -> Danh sách KPI -> Thiết lập KPI

2.2 Thêm mới KPI, nhập KPI theo phương án đã định sẵn

2.3 Truy cập KPI -> Giao chỉ tiêu cho nhân viên

2.4 Chọn chỉ tiêu & nhân viên được giao - Chỉ định thời gian, chỉ tiêu cụ thể cho nhân viên

Bạn có thể xem Video hướng dẫn theo link này: Hướng dẫn thiết lập KPI

5 / 5 ( 1 votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan