Thiết lập KPI cho nhân viên kinh doanh


1. Các chỉ số nên có của nhân viên kinh doanh

 1.1 Doanh số (Tổng giá trị đơn hàng mà nhân viên đã tạo trong kỳ) - Thường chiếm tỷ trọng 60% tổng số điểm

 1.2 Số khách hàng mới (Tính bằng số khách hàng mới được tạo trong kỳ) Thường chiếm 10%

 1.3 Số khách hàng được chăm sóc (Tính bằng số khách hàng có công việc được hoàn thành) Thường chiếm 10%

 1.4 Số cuộc gọi cho khách hàng (Tính bằng số cuộc gọi thành công cho khách hàng trong kỳ) thường chiếm 5%

 1.5 Chỉ số phụ do trưởng nhóm tự đánh giá - Thường chiếm 15%

2. Phương pháp tạo KPI trên GetFly

2.1 Truy cập KPI -> Danh sách KPI -> Thiết lập KPI

2.2 Thêm mới KPI, nhập KPI theo phương án đã định sẵn

2.3 Truy cập KPI -> Giao chỉ tiêu cho nhân viên

2.4 Chọn chỉ tiêu & nhân viên được giao - Chỉ định thời gian, chỉ tiêu cụ thể cho nhân viên

Bạn có thể xem Video hướng dẫn theo link này: Hướng dẫn thiết lập KPI

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận