Thiết lập gửi SMS 3 tháng 1 lần chăm sóc các khách hàng đã mua hàng đối với nhóm khách hàng cố định


Để thiết lập trên hệ thống tự động gửi SMS 3 tháng 1 lần chăm sóc các khách hàng đã mua hàng , sử dụng dịch vụ bên mình (đối với 1 nhóm khách hàng cố định, VD: VIP), anh/chị có thể thiết lập như sau:

  • Đối với khách hàng mới

      Điều kiện:

Theo hành động -> Tạo mới đơn hàng -> Loại đơn hàng -> equal -> Đơn hàng bán

Thêm điều kiện: Nhóm khách hàng -> IN -> VIP

      Hệ quả:

Chọn gửi SMS -> Thiết lập đợi 90 ngày rồi gửi SMS -> Chọn brandname -> Để người nhận là Khách hàng liên quan -> Điền nội dung cảm ơn khách hàng. 

Vì cứ 3 tháng sẽ gửi 1 lần nên anh chị sẽ thiết lập nhiều hệ quả với số ngày đợi +90 ngày tiếp theo (VD: 90, 180, 270,...)  • Đối với khách hàng cũ đã mua hàng rồi

Đối với khách hàng đã mua hàng từ trước khi bắt đầu thiết lập auto trên, anh/chị có thể thao tác theo các bước sau để thiết lập tự động gửi sms cho khách hàng cũ:

- Bước 1: Tạo 1 chiến dịch mới 

VD: Chiến dịch Chăm sóc khách hàng (Hướng dẫn tạo chiến dịch: https://www.youtube.com/watch?v=K3LYO2JRYqI )

- Bước 2: Thiết lập auto gửi sms cho khách hàng ở chiến dịch chăm sóc khách hàng

        Điều kiện:

Theo hành động -> KH được đưa vào 1 chiến dịch -> Chiến dịch -> IN -> Chiến dịch Chăm sóc khách hàng

        Hệ quả: (tương tự như auto cho khách hàng mới)

Chọn gửi SMS -> Thiết lập đợi 90 ngày rồi gửi SMS -> Chọn brandname -> Để người nhận là Khách hàng liên quan -> Điền nội dung cảm ơn khách hàng. 

Vì cứ 3 tháng sẽ gửi 1 lần nên anh chị sẽ thiết lập nhiều hệ quả với số ngày đợi +90 ngày tiếp theo (VD: 90, 180, 270,...)


- Bước 3: Lọc các khách hàng đã mua hàng và ở trong nhóm VIP, để chạy auto:

Vào Khách hàng (F2) -> click vào ô tam giác cạnh ô Tìm kiếm -> Tìm kiếm nâng cao -> Hình thức mua hàng -> Đã mua -> chọn khoảng thời gian & Nhóm khách hàng (VIP)


Sau khi lọc ra danh sách khách hàng cũ đã mua hàng, anh/chị tích chọn tất cả khách hàng này -> Thao tác -> Tạo cơ hội -> Chọn chiến dịch -> Cập nhật


Anh/chị lưu ý tin nhắn sẽ giới hạn 1 trang, chứa 160 kí tự

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận