Thiết lập auto tạo đơn hàng thay đổi mối quan hệ và giao việc cho nhận viên


Auto tạo mới đơn hàng sẽ thay đổi mối quan hệ vào tạo công việc chăm sóc khách hàng cho nhân viên :

1 : Thêm mới auto chọn hành động là tạo mới đơn hàng, điều kiện là đơn hàng bán.

2 : Chon hệ quả : - Cập nhật thông tin khách hàng => chọn mối quan hệ muốn thay đổi

                            - Giao việc cho nhân viên => cài đặt tiêu đề, nội dung công việc, chọn người nhận việc, người giao việc.

3 : Cập nhật auto như hình.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận