Thiết lập auto khi tạo mới đơn hàng sau 15 ngày không thanh toán sẽ gửi thông báo cho nhân viên

Marketing Automation

137 lượt xem

14/05/2020

Khi anh/chị muốn gửi thông báo cho nhân viên sau khi tạo mới đơn hàng mà KH không thanh toán sau 15 ngày. Anh/chị tạo các auto sau:
Bước 1: Chọn Marketing (phím tắt F3) => Marketing Automation

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Anh/chị điền tên Chiến dịch, nhóm auto và mô tả


Bước 4: Tiếp theo, anh/chị nhập điều kiện là Tạo mới đơn hàng với hệ quả là đưa khách hàng liên quan vào nhóm KH chưa thanh toán:


Bước 5: Sau đó, anh/chị tiếp tục thiết lập thêm một auto khác với điều kiện khi KH thanh toán đơn hàng sẽ cập nhật khách hàng vào nhóm KH đã thanh toán:

Bước 6:Cuối cùng, anh/chị quay lại auto đầu tiên và thêm một hệ quả khác là giao việc cho nhân viên với điều kiện khách hàng vẫn chưa thanh toán sau 15 ngày. Anh/chị nhập đầy đủ nội dung công việc ở các ô bên dưới.

Sau khi tạo xong các Automation này, anh/chị để các Auto này ở trạng thái "Đã kích hoạt" thì các Auto này mới hoạt động được.

Chúc anh/chị thành công ạ!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bùi Bích Phương

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan