Thiết lập auto gửi sms hoặc email cảm ơn sau khi khách hàng đã mua hàng


Để thiết lập trên hệ thống tự động gửi SMS cảm ơn sau khi khách hàng đã mua hàng, sử dụng dịch vụ bên mình, anh/chị có thể thiết lập như sau:

- Điều kiện:

Theo hành động -> Tạo mới đơn hàng -> Loại đơn hàng -> equal -> Đơn hàng bán


- Hệ quả:

Chọn gửi SMS -> Chọn brandname -> Để người nhận là Khách hàng liên quan -> Điền nội dung cảm ơn khách hàng. 

Anh/chị lưu ý tin nhắn sẽ giới hạn 1 trang, chứa 160 kí tự


- Hoặc chọn gửi email cảm ơn. Anh/chị lưu ý đổi với setup auto gửi email phải tích chọn Track email để hệ thống thống kê khách hàng đã đọc mail hay chưa


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận