Thiết lập auto cảm ơn khi khách hàng đăng ký từ form


Khi setup Optinform có phần Thiết lập chọn CHIẾN DỊCH tương ứng 


Mình có thể setup auto với điều kiện như sau:

có thể setup nhiều hệ quả như gửi mail, gửi sms cảm ơn KH đã đăng ký thành công

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận