Theo dõi doanh số của NV theo số tiền đã thanh toán của KH thì phải làm thế nào?


Để theo dõi doanh số của nhân viên theo số tiền đã thanh toán thực tế của khách hàng trả trong kì, anh/chị có thể theo dõi thông qua 2 cách sau:

1- Tab đã thu trong kì trong phần Bán hàng (F4)


2- Thiết lập KPI cho nhân viên theo chỉ tiêu: Số tiền đã thanh toán

Số tiền đã thanh toán: số tiền thu được thực tế của đơn hàng theo người thực hiện đơn hàng, điều kiện: đơn hàng chưa xóa, phiếu thanh toán chưa xóa, trạng thái đơn hàng khác hủy, chưa duyệt, thời gian thanh toán tính theo thời gian áp dụng

Đầu tiên anh chị tạo phiếu chỉ tiêu KPI: Vào KPI (F7) -> Danh sách KPI -> Thiết lập KPI -> thiết lập chỉ tiêu "Số tiền đã thanh toán"


Tiếp đó -> Giao chỉ tiêu cho nhân viên -> chọn phòng ban kinh doanh cần theo dõi chỉ tiêu này và áp dụng


Sau khi thiết lập, anh/chị có thể theo dõi doanh số của nhân viên theo số tiền đã thanh toán thực tế của khách hàng trả trong kì tại KPI nhân viên


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận