Thêm trường thông tin khách hàng


Để thêm mới 1 trường thông tin khách hàng trên hệ thống, anh/chị thao tác như sau:

- Vào Cài đặt -> Định nghĩa dữ liệu -> Khách hàng -> Thêm mới -> anh/chị điền các thông tin cần thiết -> Dạng dữ liệu: Text (điền thông tin như bình thường), Select list (chọn thông tin từ các đáp án tự thêm sẵn), Date Time (thông tin lưu dưới dạng ngày tháng)  -> Lưu


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận