Thêm trường dữ liệu trong sản phẩm ta làm như thế nào ?


                                Đối với một số công ty thì việc thêm trường dữ liệu trong sản phẩm là việc cần thiết vì mỗi công ty có đặc thù về ngành và sản phẩm khác nhau. Vậy để thêm trường dữ liệu cho sản phẩm ta làm như sau :Bước 1 : Chọn phần cài đặt .

Bước 2: Chọn phần định nghĩa dữ liệu.

Bước 3 : Chọn phần sản phẩm.

Bước 4 : Chọn mục thêm mới.

Bước 5 : Điền tên thuộc tính muốn thêm.

Bước 6 : Chọn có bắt buộc hay ko ?.

Bước 7 : Kiểm tra trùng dữ liệu hay không ?.

Bước 8 : chọn định dạng dữ liệu .

Bước 9 : bấm lưu để hoàn tất thao tác.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận