Thêm nhiều cơ hội vào một chiến dịch


Hiện tại GetFly chưa có tính năng upload cơ hội, anh/chị có thể thêm nhiều cơ hội vào chiến dịch cùng 1 lúc bằng cách tích chọn nhiều KH, chọn thao tác và thêm cơ hội vào chiến dịch, như sau :

  •  B 1 : Click chọn những khách hàng cần thêm 
  •  B 2 : Click  "thao tác" chọn "Tạo cơ hội" .
  •  B3 : Điền thông tin và Click "cập nhật".

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận