Thêm nhận sự- HRM


THÊM NHÂN SỰ

 

Bước 1: Vào cài đặt à Nhân sự.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/nh%C3%A2n_s%E1%BB%B1_1.png


Bước 2: Hệ thống cho phép thêm nhân sự theo cách thủ công và upload danh sách.

Trong màn hình nhân sự anh chị có thể tìm kiếm theo thâm niên, theo phòng ban, tên nhân viên

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/nh%C3%A2n_s%E1%BB%B1_2.png

Thêm nhân sự theo cách thủ công : Click THÊM để vào màn hình thêm nhân sự.

Ở phần thêm mới nhân sự này anh chị lựa chọn các nội dung đã thiết lập trong phần cài đặt.

-          Tình trạng hôn nhân.

-          Dân tộc.

-          Thành phần gia đình.


-          Tôn giáo.

-          Trình độ học vấn….

Lưu ý: Anh chị chú ý thiết lập chính xác PHÒNG BAN và VỊ TRÍ vì 2 thuộc tính này ảnh hướng đến quyền hạn của nhân sự.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/nh%C3%A2n_s%E1%BB%B1_3.pngà Sau khi thiết lập tất cả các thông tin à Cập nhật để thêm nhân sự vào hệ thống.

*Upload nhân sự  : ở phần này hệ thống hỗ trợ upload danh sách nhân sự theo file mẫu của Getfly.

Để upload anh chị click THÊM TỪ FILE à  Tải xuống mẫu upload nhân sự.

Mở file vừa tải xuống sau đó nhập thông tin vào các cột tương ứng.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/nh%C3%A2n_s%E1%BB%B1_4.pngLưu ý: Trong file nhân sự cũ của anh chị có những trường nào tương ứng giống với file mẫu bên Getfly thì copy sang, những trường nào k có để trống, những thông tin có biểu tượng (*) là bắt buộc.

Sau khi điền đầy đủ thông tin anh chị CHỌN FILE và CẬP NHẬT để upload danh sách nhân viên.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận