Thêm mới phúc lợi- HRM


PHÚC LỢI

Là nơi tổng hợp các phúc lợi của công ty:

-       Thông tin phúc lợi

-       Người tham gia

-       Người tổ chức

-       Đối tác thực hiện

THAO TÁC

 

Để vào phúc lợi : truy cập HRM à PHÚC LỢI.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ph%C3%BAc_l%E1%BB%A3i_1.png

Dưới đây là giao diện của phúc lợi.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ph%C3%BAc_l%E1%BB%A3i_2.png


Hệ thống sẽ hiển thị tất cả khen thưởng trong giao diện này.

THÊM PHÚC LỢI

Bước 1: Click THÊM để thêm phúc lợi.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ph%C3%BAc_l%E1%BB%A3i_3.png

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ph%C3%BAc_l%E1%BB%A3i_4.png

Nhập các thông tin liên quan :

-       Thông tin phúc lợi

-       Đối tượng tham gia

-       Người tổ chức

-       Đối tác thực hiện

Bước 3: Bên dưới là màn hình danh sách phúc lợi.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ph%C3%BAc_l%E1%BB%A3i_5.png


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận