Thêm mới phòng ban


 Để thêm mới được  phòng  ban trước tiên tài khoản đang thao tác phải có quyền " Thêm" ở quyền " Quản lý phòng ban" trong mục phân quyền


Sau khi tài  khoản đã cơ quyền anh/chị vui lòng thao tác  như sau:

1.Click vào tên hiển thị của Anh/ chị ở góc phải màn hình chọn   " Quản lý phòng ban"  2. Sau Click vào " Thêm mới"  nhập các thông tin của phòng ban sau đó nhấn "cập nhật"


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận