Thêm mới nhiều khách hàng vào chiến dịch 1 lúc có được không?


Hiện tại hệ thống cho phép thêm được nhiều khách hàng vào chiến dịch. Anh/chị có thể thực hiện theo các thao tác sau: 


Tại giao diện Khách hàng (F2), anh/chị tìm kiếm danh sách khách hàng cần thêm vào chiến dịch -> tích chọn khách hàng cần thêm -> Thao tác -> Tạo cơ hội 


Tiếp đó, anh/chị chọn các thông tin tương ứng: Tên chiến dịch, Trạng tháo cơ hội, Người phụ trách cơ hội, Nguồn cơ hội khách hàng. Sau đó ấn Cập nhật là xong.


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly !

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận