Thêm mới nguồn khách hàng ta làm như thế nào


           Để thêm mới ngồn khách hàng ta làm như sau :


1 : Click vào tên người sử dụng.

2 : Chọn cài đặt.

3 :Chọn CRM.

4 :Nguồn khách hàng.

5 : Thêm mới.

6 :Điền nguồn khách hàng muốn tạo.

7 : chọn thêm mới để lưu nguồn khách hàng muốn thêm.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận