Thêm mới mối quan hệ

Khách hàng

413 lượt xem

31/01/2018

Bạn muốn thêm mối quan hệ của khách hàng, trước tiên bạn phải có quyền admin, xong khi có quyền admin bạn thêm nhanh ở màn hình (F2) luôn ấn vào dấu cộng như hình vẽ


Sau khi ấn vào sẽ ra một bảng mối quan hệ khách hàng, rồi bạn có thể "thêm dòng " 


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan