Thêm mới khách hàng bằng file excel bị sai ngày sinh nhật


Do excel đổi định dạng ngày khi nhập thông tin => Định dạng trường sinh nhật là dạng text theo thứ tự dd/mm/yyyy

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận