Thêm điều kiện trong hành động là "or" hay "and" vậy em?


Câu hỏi: Thêm điều kiện ở phần hành động trong auto thì được hiểu là hoặc hay là và?

Trả lời:

Ở phần hành động trong auto, nếu chọn thêm điều kiện nữa thì hệ thống sẽ hiểu là " and", nghĩa là auto phải thỏa mãn tất cả các điều kiện được thêm ở phần hành động auto mới được hoạt động được.


Cám ơn anh chị đã quan tâm!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận