Thêm các trường thông tin mới ngoài các trường sẵn có khi tạo optin form


Khi tạo Optin form, anh/chị sẽ nhìn thấy các trường thông tin mà Getfly đã tạo sẵn để anh/chị lựa chọn. Tuy nhiên, nếu anh/chị muốn tạo thêm các trường thông tin khác ngoài những trường thông tin sẵn có này, anh/chị làm theo cách sau:

Vào Cài đặt => Click vào Định nghĩa dữ liệu =>  Chọn Thêm mới trường thông tin mà anh/chị cần


Sau khi anh chị điền trường thông tin mới và Lưu lại, anh chị quay trở lại phần Optin form, kéo xuống phía dưới sẽ thấy trường thông tin mà mình vừa tạo.

Chúc anh/chị thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận