Thẻ kho và bảng xuất nhập tồn là gì?


Chào anh chị

Trong module Kho của Getfly có rất nhiều chức năng như: nhập kho, xuất kho, chuyển kho, tồn kho, kiểm kho, thẻ kho và bảng xuất nhập tồn. Trong các bài viết trước Getfly đã giải thích và hướng dẫn anh chị thao tác các chức năng cơ bản về nhập, xuất, chuyển và kiểm kho. Hôm nay em sẽ giải thích ý nghĩa của thẻ kho và bảng xuất nhập tồn để anh chị hiểu hơn về 2 chức năng này.

- Thẻ kho: là 1 loại báo cáo tổng quát hơn liên quan đến kho. Hệ thống sẽ thể hiện số lượng tồn đầu kỳ, nhập trong kỳ, xuất trong kỳ và tồn cuối kỳ theo thời gian mà anh chị lọc. Thẻ kho chỉ thể hiện số lượng, không thể hiện giá trị.

Tồn cuối kỳ được tính như sau:

Tồn cuối kỳ = Đầu kỳ + Nhập - Xuất

- Bảng xuất nhập tồn: tương tự như thẻ kho nhưng có thêm cột ''Thành tiền'' để anh chị có thể tiện theo dõi Giá trị của sản phẩm.

Để hiểu hơn cách thao tác, anh chị theo dõi video dưới đây:

 

Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận