Thẻ kho hiển thị những gì?


- Thẻ kho: là báo cáo tổng quát liên quan đến kho. Hệ thống sẽ thể hiện số lượng tồn đầu kỳ, nhập trong kỳ, xuất trong kỳ và tồn cuối kỳ theo thời gian lọc. Thẻ kho chỉ thể hiện số lượng, không thể hiện giá trị. 

Khi click vào tên sản phẩm trong tồn kho sẽ nắm được các thông tin : người tạo phiếu, ngày tạo phiếu, ngày nhập xuất, mã phiếu, mã đơn hàng, số lượng nhập hoặc xuất.

Thẻ kho chỉ tính những phiếu đã nhập hoặc đã xuất.Cám ơn mọi người đã quan tâm!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận