Thay đổi các trường thông tin trong thông tin cá nhân ở dâu?


Chào anh chị

Để thay đổi các trường thông tin trong phần thông tin cá nhân như Tôn giáo, Tình trạng hôn nhân, quốc tịch,... thì anh chị làm như sau:


Vào Cài đặt => HRM. Tại đây anh chị có thể thêm, sửa, xóa các trường thông tin liên quan đến thông tin cá nhân, anh chị thực hiện tương tự như đối với chỉnh sửa Định nghĩa dữ liệu


Chúc anh chị thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận