Tạo tài khoản nhân viên xong và đã phân quyền Kho khi lên đơn hàng hệ thống báo hết hàng.


Chào anh/chị!

Khi tạo tài khoản nhân viên xong vào phân quyền kho cho bạn ý chưa đủ, bạn còn phải cho bạn ý là người liên quan trong kho nữa thì hệ thống mới check được chuẩn còn hành hay không.

Bằng cách bạn vào Kho>kích vào bút chì chỉnh sửa kho >cho nhân viên mới vào người liên quan trong kho >rồi ấn cập nhập là đượcChúc bạn Thành Công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận