Tạo tài khoản cho nhân viên


Khi bạn tạo tài khoản cho nhân viên chú ý phải điền đúng email nhân viên , nếu không nhập đúng thì không nhận được email.Và khi tạo tài khoản bạn đánh sai email, hoặc cập nhập sửa email thì cũng ko nhận email thông báo về. Chú ý nhập đúng từ lần đầu tạo tài khoản.Chúc bạn thành công!
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận