Tạo optinform cần các trường thông tin trắc nghiệm là các câu hỏi lựa chọn


Để tạo thêm các trường thông tin trắc nghiệm là các câu hỏi/ lựa chọn, anh/chị có thể tạo thêm trường dữ liệu mới ở:

ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU -> KHÁCH HÀNG
Dạng dữ liệu anh/chị sẽ chọn là Select List và nhập tên các thuộc tính tương ứng

- Dạng dữ liệu này có thể lựa chọn: chọn được 1 hay nhiều lựa chọn, anh/chị có thể tham khảo thêm hướng dẫn setup sau:

https://wiki.getfly.vn/cach-tao-truong-du-lieu-multichoice-652.html

Sau khi tạo thêm trường dữ liệu ở định nghĩa dữ liệu khách hàng, ở optinform cũng sẽ hiển thị ra trường dữ liệu đó để anh/chị lựa chọn hiển thị ở OptinformLƯU Ý: Các trường dữ liệu mặc định ở khách hàng sẽ không thể thay đổi được dạng dữ liệu, chỉ có những trường tạo thêm mới có thể chọn và thay đổi được dạng dữ liệu này.

CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận