Tạo nhóm khách hàng và nguồn khách hàng


Nếu bạn muốn tạo nhóm Khách Hàng hoặc nguồn Khách Hàng , trước tiên b phải có quyền admin.Sau đó bạn vào "cài đặt " , rồi bạn ấn vào "CRM"

Sau khi ấn vào "CRM " bạn có thể tạo nhóm và nguồn Khách Hàng tại đây.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận