Tạo đơn hàng thì khách hàng có tự động chuyển sang trạng thái Chốt không


Khi khách hàng mua hàng lên đơn hàng trên hệ thống không tự chuyển sang trạng thái CHỐT

Để setup tự động như vậy mình có thể tạo auto như sau:

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận