Tạo auto với khách hàng ở địa chỉ Hà Nội sẽ thay đổi nhóm Khách hàng


Auto thay đổi nhóm khách hàng với điều kiện khách hàng ở địa chỉ Hà Nội:

- Vào màn hình F3, chọn automation thêm mới

- Thêm tên automation

- Chọn hành động là khách hàng lần đầu vào CRM, điều kiên là địa chỉ, contains Hà Nội

- Hệ quả : cập nhật thông tin khách hàng, chọn nhóm khách hàng muốn thay đổi

- Lưu auto và kích hoạtBài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận