Tạo auto nhắc lịch hẹn trước 1 giờ


Auto nhắc công việc trước 1 giờ:

B1 : Vào marketing , chọn auto và ấn thêm mới

B2 : Đặt tên auto, chọn hành động tạo mới công việc, thêm điều kiện tên công việc có chứa từ khóa công việc

B3 : Chọn hệ quả là gửi notifi cho nhân viên, đợi 0 ngày, tích vào ô tính theo thời gian công việc, tích vào trước và nhập thời gian là 1h00p.

B4 : Nhập người gửi notifi và người nhận notifi 

* Lưu ý : nếu người nhận và người gửi là 1 người, hệ thống sẽ không gửi notifi.

B5 : Cập nhật notifi và kích hoạt.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận