Tạo auto gửi thông báo cho admin khi thay đổi mối quan hệ.


Quy trình tạo auto gửi thông báo cho admin với điều kiện chuyển mối quan hệ của khách hàng sang "báo giá" sau 24h khách hàng vẫn nằm trong mối quan hệ "báo giá" đó:

B1: Vào F3, chọn marketing automation thêm mới

B2: Đặt tên quy trình

B3: Chọn hành động: thay đổi mối quan hệ, với điều kiện: mối quan hệ, IN, nhập tên mối quan hệ: báo giá.

B4: Phần hệ quả: chọn gửi thông báo cho nhân viên, đợi 1 ngày, chọn thêm điều kiện: mối quan hệ là báo giá.

- Chon tên người gửi và người nhận thông báo

B5: Cập nhật auto và ấn kích hoạtCám ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận