Tạo auto gửi sms cho khách hàng trước và sau 1 ngày khỏi hành của tour du lịch


Để tạo được auto gửi sms cho khách hàng trước và sau 1 ngày khỏi hành của tour du lịch, anh/chị cần thao tác như sau:

- Bước 1: Sau khi lên đơn hàng với khách hàng, anh/chị tạo 1 công việc cho khách hàng đó trong dự án (VD: Công việc hoặc dự án Tour du lịch), ghi nhận ngày bắt đầu và ngày kết thúc công việc là ngày khởi hành và ngày kết thúc của tour du lịch


- Bước 2: Tạo auto khi thêm mới công việc trong dự án (Công việc hoặc Tour du lịch) sẽ gửi sms cho khách hàng

Nếu: Theo hành động: Tạo mới công việc -> Dự án -> IN -> Công việc

Thì: Gửi SMS -> Tính theo thời gian bắt đầu công việc -> Trước khi bắt đầu công việc -> 24h (1 ngày) -> chọn Brandname SMS, soạn nội dung


Thêm 1 hệ quả nữa là gửi sms sau 1 ngày kết thúc tour:  Gửi SMS -> Tính theo thời gian kết thúc công việc -> Sau khi kết thúc công việc -> 24h (1 ngày) -> chọn Brandname SMS, soạn nội dung 


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận