Tạo auto gửi sms cho khách hàng khi mua sản phẩm là Camera IP


Cách cài đặt :

- Tạo auto với hành động tạo mới đơn hàng

- Điều kiện là sản phẩm liên quan , chọn sản phẩm : Camera IP

Hệ quả :

Gửi sms cho khách hàng liên quan, nhập tiêu đề và nội dung sms.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận